Abból a célból, hogy a lehető legtöbb információhoz jusson az, aki belevág a szupervízióba, igyekszem kicsit részletesebben – egészen pontosan négy lépésben – bemutatni a szupervíziós folyamat egyes elemeit, remélve, hogy ezáltal növelhető a szupervízió iránti bizalom és a biztonságérzet. A blogbejegyzés első részében az első interjút és a kapcsolati szerződést jártuk körül két lépésben. Az, aki további két lépést mer velem tenni, jelen bejegyzésből azt is megtudhatja, hogy mire lehet számítani, hogyan is zajlik a gyakorlatban egy szuperviziós ülés és mindennek mi is  az elméleti háttere.

Harmadik lépés: hogyan zajlik egy szuperviziós ülés?

A korábbi blogbejegyzésben részletezett kapcsolati szerződésben közösen rögzített időben, helyen és módon találkoznak a résztvevők.

Érkezés: Nem tanácsos késni, vagy az utolsó pillanatban „bezuhanni”, sőt inkább, ajánlatos hamarabb érkezni, akár a kezdőidőpont előtt 5-15 perccel, hogy legyen idő és lehetőség testileg-lelkileg ráhangolódni az ülésre, befelé figyelni, az „itt és most”-ba belehelyezkedni, lélekben is megérkezni.

Elhelyezkedés: Csoportos és team szupervíziós sülés során a résztvevők – a szupervizort is beleértve – zárt kört alkotva, körben elhelyezett székekre ülnek. Már ez a fizikai elhelyezkedés is jelzi, hogy a csoport tagjai a szupervízióban partneri viszonyban, mellérendelt módon, önmagukra és egymásra figyelve, közösen alakítanak ki és jelenítenek meg egy saját(os) fizikai-lelki teret, egy bizalmi kört alakotnak.

A nyitókörben a szupervizori instrukció szerint mindenki röviden beszámol aktuális lelki állapotáról, hangulatáról, érzéséről, esetleges esethozási szándékáról.

Az ülés középpontjába ezt követően a szupervizált esethozása kerül.

Csoportos vagy team szupervízió esetén az eset, vagy egy előre megbeszélt sorrend, vagy a nyitókörben felmerültek alapján kerül kiválasztásra.

Az „esethozás” annyit jelent, hogy a szupervizált lehetőséget kap arra, hogy saját szavaival, megszakítás nélkül – illetve segítő kérdések mentén – szabadon előadhassa a számára fontos, szakmai személyiségével összefüggő dilemmáját.

Ezt követően különböző célzott kérdéskörök következnek a szupervizor felügyelete és instrukciója mellett, amelyek segítségével az esethozó szupervizált – illetve optimális esetben a csoport többi tagja is  ­– rálátást nyer saját problémájának kialakulási folyamatára, megérti saját szerepét a folyamatban, és megtanul változtatni rajta.

A zárókörben a résztvevő(k), már az esettől eltávolodva, összegző jelleggel tekint(enek) vissza az ülésen történtekre, reflektál(nak) a saját mag(uk/á)ban lezajlott megélésekre, meglátásokra, érzésekre.

 Néhány alapvető működési szabály, amiről jó, ha tudunk:

  • Körönként nagyjából azonos idő és lehetőség nyílik a csoporttagok hozzászólására, ezért lehetőleg ne beszéljük túl a többi résztvevőt,
  • Szenteljük teljes figyelmünket egymásnak, csakúgy, mint saját magunknak
  • Ne adjunk direkt tanácsot,
  • Saját megéléseinket, ún. „én üzenetet” közvetítsünk, ne oktassunk ki másokat,
  • Ne minősítsünk, ne ítélkezzünk,
  • Minden tekintetben teljeskörű a titoktartás.

Negyedik lépés: egy kis elméleti alapozás

A szupervíziós folyamat David Kolb Tapasztalati tanulás modelljének (ld. ábra) gyakorlati megvalósulása. Jellegzetessége, hogy az egyén valóságos szakmai életéből hozott, valódi, tapasztalati élményének feldolgozására és működésének alapvető módosulására van lehetőség, úgy, hogy a fókusz az önreflexióra (Reflektív megfigyelés) irányul. Jó esetben létrejön a probléma új definíciója (Absztrakt fogalomalkotás), és a valódi élethelyzetben ennek alapján egy új viselkedés (Aktív kísérletezés) és új tapasztalat kialakítására is mód nyílik.

A szupervíziós folyamat célja, a probléma feldolgozásán túlmenően, a tanulási kör végigfuttatásának tanítása-tanulása is (a tapasztalati tanulás tanulása), amit a szupervízió folyamat-jellege (visszacsatolás lehetősége, a tanulási kör spirállá alakulása) biztosít.

John Dewey (aki a tények – érzések – és reflexiók szétválasztásának fontosságát hangsúlyozta)  híres idézetével zárom ezt az elméleti ismertetőt:

„Nem a tapasztalatainkból tanulunk, hanem ahogy reflektálunk a tapasztalatainkra.”

Plusz egy lépés: 

Ha az eddig megtett gyakorlati és elméleti lépések után valakiben maradt ez a kérdés, a kellő nyitottság, s mindközben megszületett az elszánás és kíváncsiság is a szupervízió iránt, ha szívesen kipróbálná a maga bőrén, megélné, megtapasztalná, hogy konkrétan mi is történik vele a szupervízióban, akkor annak azt a rövid választ küldjük bátorításul, ami az első blogbejegyzésben is említést nyert: 

Majd meglátod, csak gyere bátran!

 

Szupervízió vagy coaching

Kérje az első ingyenes konzultációt!

Ehhez kérjük, töltse ki a jelentkezési űrlapot.
Kitöltés után 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.